Bài viết về chủ đề "điều chỉnh thông tin đăng ký thuế"

ĐIỀU CHỈNH THÔNG TIN ĐĂNG KÝ THUẾ - Luật Minh Gia cập nhật các chủ đề về điều chỉnh thông tin đăng ký thuế
Quy định về gia hạn nộp thuế

Quy định về gia hạn nộp thuế

Đối với trường hợp cá nhân, tổ chức gia hạn nộp thuế cần tuân thủ các điều kiện, trình tự thủ tục, và căn cứ như sau:

Chi tiết >>

Quy định pháp luật về nộp thuế

Quy định pháp luật về nộp thuế

Đối với vấn đề nộp thuế được quy định về thời hạn, đồng tiền nộp, địa điểm nộp và các vấn đề khác liên quan cụ thể như sau:

Chi tiết >>

Quy định về khai thuế và tính thuế

Quy định về khai thuế và tính thuế

Quy định cụ thể về nguyên tắc khai thuế và tính thuế, về hồ sơ khai thuế, thời hạn, địa điểm nộp hồ sơ khai thuế, về gia hạn và khai bổ sung hồ sơ khai thuế, quy định về trách nhiệm của cơ quan nhà nước trong việc tiếp nhận hồ sơ khai thuế như sau:

Chi tiết >>