Bài viết về chủ đề "điều chỉnh giấy chứng nhận đầu tư"

ĐIỀU CHỈNH GIẤY CHỨNG NHẬN ĐẦU TƯ - Luật Minh Gia cập nhật các chủ đề về điều chỉnh giấy chứng nhận đầu tư
Mẫu Đề nghị đăng ký điều chỉnh giấy chứng nhận đầu tư ra nước ngoài

Mẫu Đề nghị đăng ký điều chỉnh giấy chứng nhận đầu tư ra nước ngoài

Mẫu Đề nghị đăng ký điều chỉnh giấy chứng nhận đầu tư (Áp dụng đối với dự án điều chỉnh theo quy trình đăng ký) Ban hành kèm theo Quyết định số 1175/2007/QĐ-BKH ngày 10 tháng 10 năm 2007 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư, nội dung như sau:

Chi tiết >>

Thủ tục Báo cáo tình hình hoạt động dự án đầu tư tại nước ngoài

Thủ tục Báo cáo tình hình hoạt động dự án đầu tư tại nước ngoài

Thủ tục Báo cáo tình hình hoạt động của dự án đầu tư tại nước ngoài bao gồm nội dung về trình tự, đối tượng thực hiện, căn cứ pháp lý của báo cáo tình hình hoạt động và các nội dung khác liên quan như sau:

Chi tiết >>

Mẫu Giải trình điều chỉnh Giấy chứng nhận đầu tư/Giấy phép đầu tư

Mẫu Giải trình điều chỉnh Giấy chứng nhận đầu tư/Giấy phép đầu tư

Nội dung Bản Giải trình điều chỉnh Giấy chứng nhận đầu tư bao gồm thông tin về nhà đầu tư, nội dung đề nghị giải trình, cam kết và các nội dung khác liên quan, cụ thể như sau:

Chi tiết >>

Công ty TNHH Dịch vụ tiện ích Quốc tế OCS (DN 100% vốn nước ngoài)

Công ty TNHH Dịch vụ tiện ích Quốc tế OCS (DN 100% vốn nước ngoài)

Công ty Trách nhiệm hữu hạn Dịch vụ Tiện ích Quốc tế OCS thành lập và hoạt động theo Giấy chứng nhận đầu tư số: 011043001212 do Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội cấp ngày 13/06/2011

Chi tiết >>

Công ty Cổ phần Xây dựng HANYOU (Doanh nghiệp 100% vốn nước ngoài)

Công ty Cổ phần Xây dựng HANYOU (Doanh nghiệp 100% vốn nước ngoài)

Công ty Cổ phần Xây dựng HANYOU thành lập và hoạt động theo Giấy chứng nhận đầu tư số 011033000084 do Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội cấp ngày 12/06/2009.

Chi tiết >>