Bài viết về chủ đề "điều chỉnh giá "

ĐIỀU CHỈNH GIÁ - Luật Minh Gia cập nhật các chủ đề về điều chỉnh giá

 • Tư vấn về vấn đề điều chỉnh đơn giá trong hợp đồng thi công với hình thức theo đơn giá điều chỉnh

  Tư vấn về vấn đề điều chỉnh đơn giá trong hợp đồng thi công với hình thức theo đơn giá điều chỉnh.

  • 10/09/2020
  • Nguyễn Thị Tuyết Nhung

  Đơn vị thi công đã chấm dứt hợp đồng thi công xây dựng có thể thực hiện ký phụ lục hợp đồng để thực hiện tiếp công trình hay không? Quy định của pháp luật về vấn đề này như thế nào? Luật Minh Gia tư vấn như sau:

  Chi tiết
 • Mẫu phụ lục hợp đồng điều chỉnh giá

  Mẫu phụ lục hợp đồng điều chỉnh giá.

  • 21/05/2020
  • Luật sư Nguyễn Mạnh Tuấn

  Khi các bên trong giao dịch dân sự muốn sửa đổi, bổ sung một số điều khoản của hợp đồng đã ký kết thì các bên có thể ký phụ lục hợp đồng. Phụ lục hợp đồng có hiệu lực như hợp đồng. Nội dung của phụ lục hợp đồng không được trái với nội dung của hợp đồng. Trong phạm vi bài viết này, Công ty Luật Minh Gia sẽ cập nhật về mẫu phụ lục hợp đồng điều chỉnh về giá quý vị có thể tìm hiểu và tham khảo.

  Chi tiết
 Gửi yêu cầu tư vấn