Bài viết về chủ đề "điều chỉnh giá"

ĐIỀU CHỈNH GIÁ - Luật Minh Gia cập nhật các chủ đề về điều chỉnh giá
Tư vấn về vấn đề điều chỉnh đơn giá trong hợp đồng thi công với hình thức theo đơn giá điều chỉnh

Tư vấn về vấn đề điều chỉnh đơn giá trong hợp đồng thi công với hình thức theo đơn giá điều chỉnh

Luật sư tư vấn về hợp đồng đơn giá điều chỉnh và trường hợp điều chỉnh đơn giá trong hợp đồng theo đơn giá điều chỉnh. Cụ thể như sau:

Chi tiết >>

Mẫu phụ lục hợp đồng điều chỉnh giá

Mẫu phụ lục hợp đồng điều chỉnh giá

Mẫu phụ lục hợp đồng điều chỉnh giá - Nội dung gồm thông tin hợp đồng đã ký kết, lý do và nội dung giá thỏa thuận điều chỉnh, thời gian thanh toán và các vấn đề khác liên quan, cụ thể như đính kèm trên đây:

Chi tiết >>