Bài viết về chủ đề "điều chỉnh dự án "

ĐIỀU CHỈNH DỰ ÁN - Luật Minh Gia cập nhật các chủ đề về điều chỉnh dự án

 • Đăng ký điều chỉnh dự án đầu tư

  Đăng ký điều chỉnh dự án đầu tư.

  • 26/07/2019
  • Luật sư Nguyễn Mạnh Tuấn

  Điều chỉnh dự án đầu tư và Đăng ký điều chỉnh dự án đầu tư được hướng dẫn và quy định tại Nghị định 102/2010/NĐ-CP ngày 01 tháng 10 năm 2010, nội dung như sau:

  Chi tiết
 Gửi yêu cầu tư vấn ×