Bài viết về chủ đề "diện tích đất thực tế so với giấy tờ"

DIỆN TÍCH ĐẤT THỰC TẾ SO VỚI GIẤY TỜ - Luật Minh Gia cập nhật các chủ đề về diện tích đất thực tế so với giấy tờ
 Khi diện tích đất thực tế lớn hơn so với trong giấy tờ

Khi diện tích đất thực tế lớn hơn so với trong giấy tờ

Chào luật sư, tôi muốn nhờ luật sư tư vấn đối với trường hợp diện tích đất thực tế lớn hơn so với trong giấy tờ. Nguồn gốc đất ở lâu dài. ranh giới thửa đất được xác định không thay đổi, không xảy ra tranh chấp. Vậy phải cấp đổi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất: trong trường hợp này có thu tiền sử dụng đất không. Dựa vào căn cứ pháp lý nào. Mong luật sư giúp đỡ.

Chi tiết >>