Bài viết về chủ đề "diện tích đất thực tế so với giấy tờ "

DIỆN TÍCH ĐẤT THỰC TẾ SO VỚI GIẤY TỜ - Luật Minh Gia cập nhật các chủ đề về diện tích đất thực tế so với giấy tờ

 • Khi diện tích đất thực tế lớn hơn so với trong giấy tờ

  Khi diện tích đất thực tế lớn hơn so với trong giấy tờ.

  • 06/08/2020
  • Vy Huyền

  Nếu diện tích trên giấy chứng nhận quyền sử dụng đất có sai lệch với thực tế thì giải quyết như thế nào? Cơ quan nào có thẩm quyền giải quyết bất cập về cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất? … đây là thắc mắc phổ biến khi diện tích đất sử dụng thực tế lớn hơn diện tích đất được ghi nhận theo giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Luật Minh Gia tư vấn các vấn đề này như sau:

  Chi tiết