Bài viết về chủ đề "diện tích đất thực tế so với giấy tờ"

DIỆN TÍCH ĐẤT THỰC TẾ SO VỚI GIẤY TỜ - Luật Minh Gia cập nhật các chủ đề về diện tích đất thực tế so với giấy tờ
 Khi diện tích đất thực tế lớn hơn so với trong giấy tờ

Khi diện tích đất thực tế lớn hơn so với trong giấy tờ

Nguồn gốc đất ở lâu dài. ranh giới thửa đất được xác định không thay đổi, không xảy ra tranh chấp. Vậy phải cấp đổi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Luật sư tư vấn về nội dung này như sau:

Chi tiết >>