Diện tích thửa đất tăng lên thì có được công nhận không?
|

Diện tích thửa đất tăng lên thì có được công nhận không?

Hiện nay có nhiều hộ gia đình, cá nhân, tổ chức vẫn đang sử dụng diện tích đất tăng lên so với diện tích được ghi trên giấy chứng nhận sử dụng đất. Diện tích đất này đã được sử dụng ổn định lâu dài và không có tranh chấp. Vậy phải làm như thế nào để được công nhận diện tích đất này là của mình và sử dụng nó một cách hợp pháp?

Chi tiết
Tư vấn miễn phí