Bài viết về chủ đề "diện tích bình quân"

DIỆN TÍCH BÌNH QUÂN - Luật Minh Gia cập nhật các chủ đề về diện tích bình quân
Tư vấn về thủ tục và điều kiện nhập khẩu tại TP. HCM

Tư vấn về thủ tục và điều kiện nhập khẩu tại TP. HCM

Xin chào Văn phòng luật sư Minh Gia. Tôi muốn hỏi trường hợp sau: Tôi có chị (quan hệ thân thiết, không phải họ hàng) mới mua nhà tại Quận X, HCM < 1 tháng, có sổ hồng do chị đứng tên. Chị có sổ tạm trú KT3 tại quận X > 2năm.

Chi tiết >>