Bài viết về chủ đề "diện dôi dư khi doanh nghiệp cổ phần"

DIỆN DÔI DƯ KHI DOANH NGHIỆP CỔ PHẦN - Luật Minh Gia cập nhật các chủ đề về diện dôi dư khi doanh nghiệp cổ phần
Cách tính lương hưu khi nghỉ trước tuổi

Cách tính lương hưu khi nghỉ trước tuổi

Chào luật sư cho tôi hỏi, nếu như cách tính 45% lương hưu cho 15 năm đầu đóng bảo hiểm, sau đó cứ 1 năm đóng bảo hiểm tiếp theo sẽ được cộng 2% và nếu nghĩ trước tuổi 1 năm thì trừ 1%. vậy trường hợp của tôi đóng bảo hiểm 38 năm nghĩ vào tuổi 56 tuổi sẽ được hưởng bao nhiêu % lương hưu và nếu tôi nằm trong diện doi dư khi doanh nghiệp 100% vốn nhà nước cổ phần tôi có được nằm trong diện nghĩ hưu trước tuổi của Nghị định 108 của Chính phủ không ? tôi sẽ được hưởng thêm chế độ gì ?

Chi tiết >>