Khi làm hợp đồng công chứng, không biết chữ điểm chỉ tay có hiệu lực pháp luật không?
|

Khi làm hợp đồng công chứng, không biết chữ điểm chỉ tay có hiệu lực pháp luật không?

Chuyển nhượng quyền sử dụng đất là một trong những hoạt động thường xuyên phát sinh trong quá trình sử dụng đất của người sử dụng đất. Theo đó chủ sử dụng diện tích đất thực hiện các thủ tục chuyển nhượng quyền sử dụng đất của mình cho người khác theo trình tự, thủ tục đã được pháp luật quy định.

Chi tiết
Tư vấn miễn phí