Chưa đủ 20 năm đóng bảo hiểm xã hội nghỉ hưu thế nào?
|

Chưa đủ 20 năm đóng bảo hiểm xã hội nghỉ hưu thế nào?

Chào luật sư cho tôi hỏi trường hợp nghỉ hưu nhưng chưa đủ tuổi tham gia BHXH như sau: Cơ quan tôi có 1 chú năm sau chú đủ 60 tuổi nhưng thời gian đóng bảo hiểm chỉ mới 18 năm nếu chú nghỉ có được đóng bảo hiểm 1 lần cho đủ 20 năm để hưởng lương hưu hay không? quy định pháp luật thế nào? xin cảm ơn luật sư.

Chi tiết
Tư vấn miễn phí