Luật lấn chiếm đất đai quy định thế nào?
|

Luật lấn chiếm đất đai quy định thế nào?

Nhờ luật sư giải đáp giúp về luật lấn chiếm đất đai như sau: Bà ngoại tôi có tất cả 3 người con (1 trai, 2 gái). Bà ngoại tôi có tất cả 7 thửa đất. Khi mẹ tôi lập gia đình, bà ngoại đã cho mẹ tôi một mảnh đất có diện tích khoảng 2400 mét vuông, mẹ tôi có đánh dấu ranh giới đất bằng cách trồng 1 bụi tre.

Chi tiết
Tư vấn miễn phí