Giải quyết tranh chấp đòi lại đất như thế nào?
|

Giải quyết tranh chấp đòi lại đất như thế nào?

Nhờ văn phòng tư vấn giúp trường hợp tranh chấp đất đã được tặng cho và đã cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất như sau: Năm 2000 cha tôi làm giấy tay cho tôi 100m2 đất (ngang 4 dài 25m). Năm 2012 tôi được cấp giấy CNQSDĐ (sổ đỏ), đất có nguồn gốc cha mẹ tạo lập trước 1975, năm 1990 mẹ tôi bệnh nặng phải bán 100m2 đất đã nói trên đến năm 2000 cha tôi mua lại phần đất này, sau đó cha tôi cho tôi.

Chi tiết
Tư vấn miễn phí