Bài viết về chủ đề "Điều kiện nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đât"

ĐIỀU KIỆN NHẬN CHUYỂN NHƯỢNG QUYỀN SỬ DỤNG ĐÂT - Luật Minh Gia cập nhật các chủ đề về Điều kiện nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đât
Tư vấn tranh chấp đất đai nhận chuyển nhượng

Tư vấn tranh chấp đất đai nhận chuyển nhượng

Năm 1993, ông A được UBND xã cấp một thửa đất diện tích: 600m2 (20x30) theo Quyết định cấp đất làm nhà ngày 20/06/1993. Ngày 07/11/1994, ông A và bà B đồng ý chuyển nhượng cho bà C 390m2 (13m giáp QL1A x 30 chiều dài) trong tổng số diện tích đất nói trên có xác nhận của đại diện UBND xã lúc đó là chủ tịch đương nhiệm ký xác nhận đồng ý.

Chi tiết >>