Bài viết về chủ đề "Điều kiện cấp GCNQSDĐ"

ĐIỀU KIỆN CẤP GCNQSDĐ - Luật Minh Gia cập nhật các chủ đề về Điều kiện cấp GCNQSDĐ
Tư vấn về bảo đảm của Nhà nước đối với đất đã có GCNQSDĐ

Tư vấn về bảo đảm của Nhà nước đối với đất đã có GCNQSDĐ

Năm 2000 cha tôi làm giấy tay cho tôi 100m2 đất(ngang 4 dài 25m), năm 2012 tôi được cấp giấy CNQSDĐ, đất có nguồn gốc cha mẹ tạo lập trước 1975, năm 1990 mẹ tôi bệnh nặng phải bán 100m2 đất đã nói trên đến năm 2000 cha tôi mua lại phần đất này, sau đó cha tôi cho tôi.

Chi tiết >>

Tư vấn tranh chấp đất đai do được tặng cho

Tư vấn tranh chấp đất đai do được tặng cho

Bà ngoại tôi có tất cả 3 người con (1 trai, 2 gái). Bà ngoại tôi có tất cả 7 thửa đất. Khi mẹ tôi lập gia đình, bà ngoại đã cho mẹ tôi một mảnh đất có diện tích khoảng 2400 mét vuông, mẹ tôi có đánh dấu ranh giới đất bằng cách trồng 1 bụi tre.

Chi tiết >>