Bài viết về chủ đề "dịch vụ việc làm"

DỊCH VỤ VIỆC LÀM - Luật Minh Gia cập nhật các chủ đề về dịch vụ việc làm
Chấm dứt hưởng trợ cấp bảo hiểm thất nghiệp.

Chấm dứt hưởng trợ cấp bảo hiểm thất nghiệp.

Câu hỏi đề nghị tư vấn: Kính gửi công ty Luật Minh Gia, Mình có vấn đề muốn nhờ quý công ty tư vấn giúp ah.Mình được nhận bhtn 6 tháng bắt đầu từ 19/7/2016~T1/2017. Mình phải đến khai báo từ 18~21 hàng tháng.Mình đã khai báo được 3 lần rồi. 19/10 này là mình đến khai báo lân thứ 4, mình muốn thông báo ngưng nhận vì đã có việc làm mới.

Chi tiết >>

Tư vấn về điều kiện hưởng trợ cấp thất nghiệp đối với NLĐ

Tư vấn về điều kiện hưởng trợ cấp thất nghiệp đối với NLĐ

Câu hỏi đề nghị tư vấn: xin chào! mình muốn hỏi về vấn đề nhận trợ cấp thất nghiệp.Khi mình ra trung tâm quận long biên để nhận trợ cấp thất nghiệp và được hưởng 5 tháng trợ cấp,và họ có nói,chỉ châm trước cho nhận tháng thứ 1 vì chưa biết và chưa có việc làm,nhưng tháng thư 2 đến trình báo phải báo cáo là đã có việc làm thì mới được nhận hưởng thất nghiệp tháng đó và các tháng tiếp theo.

Chi tiết >>

Điều kiện, cách tính trợ cấp thôi việc và trợ cấp thất nghiệp

Điều kiện, cách tính trợ cấp thôi việc và trợ cấp thất nghiệp

Tư vấn một số trường hợp liên quan đến trợ cấp thôi việc, trợ cấp mất việc khi chấm dứt hợp đồng: Câu hỏi đề nghị tư vấn: Hiện công ty em có 1 công nhân ký hợp đồng làm việc từ tháng 6/2008 đến tháng 9/2016 thì chấm dứt hợp đồng theo khoản 3 điều 36 Bộ luật lao động quy định.

Chi tiết >>

Khi nào được hưởng và khi nào chấm dứt trợ cấp thất nghiệp

Khi nào được hưởng và khi nào chấm dứt trợ cấp thất nghiệp

Luật sư tư vấn về trương hợp: - Điều kiện hưởng trợ cấp thất nghiệp và Chấm dứt hưởng trợ cấp thất nghiệp khi có việc làm mới như sau:

Chi tiết >>

Mức xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực dịch vụ việc làm

Mức xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực dịch vụ việc làm

Mức xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực dịch vụ việc làm được quy định tại Nghị định số 95/2013/NĐ-CP như sau:

Chi tiết >>