Bài viết về chủ đề "dịch vụ việc làm "

DỊCH VỤ VIỆC LÀM - Luật Minh Gia cập nhật các chủ đề về dịch vụ việc làm

 • Chấm dứt hưởng trợ cấp bảo hiểm thất nghiệp.

  Chấm dứt hưởng trợ cấp bảo hiểm thất nghiệp..

  • 01/05/2017
  • Luật sư Trần Khánh Thương

  Câu hỏi đề nghị tư vấn: Kính gửi công ty Luật Minh Gia, Mình có vấn đề muốn nhờ quý công ty tư vấn giúp ah.Mình được nhận bhtn 6 tháng bắt đầu từ 19/7/2016~T1/2017. Mình phải đến khai báo từ 18~21 hàng tháng.Mình đã khai báo được 3 lần rồi. 19/10 này là mình đến khai báo lân thứ 4, mình muốn thông báo ngưng nhận vì đã có việc làm mới.

  Chi tiết
 • Tư vấn về điều kiện hưởng trợ cấp thất nghiệp đối với NLĐ

  Tư vấn về điều kiện hưởng trợ cấp thất nghiệp đối với NLĐ.

  • 13/01/2017
  • Luật sư Trần Khánh Thương

  Câu hỏi đề nghị tư vấn: xin chào! mình muốn hỏi về vấn đề nhận trợ cấp thất nghiệp.Khi mình ra trung tâm quận long biên để nhận trợ cấp thất nghiệp và được hưởng 5 tháng trợ cấp,và họ có nói,chỉ châm trước cho nhận tháng thứ 1 vì chưa biết và chưa có việc làm,nhưng tháng thư 2 đến trình báo phải báo cáo là đã có việc làm thì mới được nhận hưởng thất nghiệp tháng đó và các tháng tiếp theo.

  Chi tiết
 • Điều kiện, cách tính trợ cấp thôi việc và trợ cấp thất nghiệp

  Điều kiện, cách tính trợ cấp thôi việc và trợ cấp thất nghiệp.

  • 14/01/2017
  • Luật sư Trần Khánh Thương

  Tư vấn một số trường hợp liên quan đến trợ cấp thôi việc, trợ cấp mất việc khi chấm dứt hợp đồng: Câu hỏi đề nghị tư vấn: Hiện công ty em có 1 công nhân ký hợp đồng làm việc từ tháng 6/2008 đến tháng 9/2016 thì chấm dứt hợp đồng theo khoản 3 điều 36 Bộ luật lao động quy định.

  Chi tiết
 • Khi nào được hưởng và khi nào chấm dứt trợ cấp thất nghiệp

  Khi nào được hưởng và khi nào chấm dứt trợ cấp thất nghiệp.

  • 15/01/2017
  • Luật sư Trần Khánh Thương

  Luật sư tư vấn về trương hợp: - Điều kiện hưởng trợ cấp thất nghiệp và Chấm dứt hưởng trợ cấp thất nghiệp khi có việc làm mới như sau:

  Chi tiết
 • Mức xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực dịch vụ việc làm

  Mức xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực dịch vụ việc làm.

  • 26/04/2015
  • Luật sư Nguyễn Mạnh Tuấn

  Mức xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực dịch vụ việc làm được quy định tại Nghị định số 95/2013/NĐ-CP như sau:

  Chi tiết