Bài viết về chủ đề "dịch vụ ủy thác"

DỊCH VỤ ỦY THÁC - Luật Minh Gia cập nhật các chủ đề về dịch vụ ủy thác
Mẫu Hợp đồng ủy thác xuất khẩu

Mẫu Hợp đồng ủy thác xuất khẩu

Hợp đồng ủy thác xuất khẩu bao gồm thông tin về các bên trong hợp đồng, nội dung ủy thác xuất khẩu, giá cả, phương thức thanh toán, quyền và nghĩa vụ của các bên, thông tin khác liên quan như đính kèm trên đây:

Chi tiết >>

Mẫu Hợp đồng ủy thác nhập khẩu

Mẫu Hợp đồng ủy thác nhập khẩu

Hợp đồng ủy thác nhập khẩu bao gồm thông tin về các bên ủy thác và bên nhận ủy thác, nội dung ủy thác, giá cả và phương thức thanh toán và các nội dung khác liên quan, cụ thể như đính kèm trên đây:

Chi tiết >>