Bài viết về chủ đề "dịch vụ trồng trọt"

DỊCH VỤ TRỒNG TRỌT - Luật Minh Gia cập nhật các chủ đề về dịch vụ trồng trọt
Tư vấn đăng ký kinh doanh hoạt động dịch vụ trồng trọt

Tư vấn đăng ký kinh doanh hoạt động dịch vụ trồng trọt

Ngành nghề hoạt động dịch vụ trồng trọt được quy định và hướng dẫn đăng ký theo mã ngành kinh tế như sau: Theo quy định ngành nghề hoạt động dịch vụ trồng trọt thuộc mã ngành: 0161 - 01610: Hoạt động dịch vụ trồng trọt.

Chi tiết >>

Tư vấn đăng ký kinh doanh Dịch vụ nông nghiệp

Tư vấn đăng ký kinh doanh Dịch vụ nông nghiệp

Công ty Luật Minh Gia tư vấn hướng dẫn cá nhân, tổ chức đăng ký ngành nghề kinh doanh dịch vụ nông nghiệp như sau:

Chi tiết >>