Bài viết về chủ đề "dịch vụ môi giới"

DỊCH VỤ MÔI GIỚI - Luật Minh Gia cập nhật các chủ đề về dịch vụ môi giới
Hỏi về việc bị công ty mô giới giữ bằng đại học và giấy tờ tùy thân

Hỏi về việc bị công ty mô giới giữ bằng đại học và giấy tờ tùy thân

Nội dung đề nghị tư vấn: Chào Luật Sư. Em có một vẫn đề mong luật sư tư vấn giúp. Em có đăng ký đi du học Nhật Bản tại 1 công ty ở Hà Nội. Nhưng trong quá trình học tập ở đây em nhận thấy công ty không như hứa hẹn khi quảng cáo, nên em đã quyết định không đi du học nữa.

Chi tiết >>