Bài viết về chủ đề "dịch vụ internet"

DỊCH VỤ INTERNET - Luật Minh Gia cập nhật các chủ đề về dịch vụ internet
Nghị định số 28/2009/NĐ-CP Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong quản lý-cung cấp-sử dụng dịch vụ Internet

Nghị định số 28/2009/NĐ-CP Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong quản lý-cung cấp-sử dụng dịch vụ Internet

Nghị định này quy định hành vi vi phạm, hình thức, mức xử phạt và thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính trong quản lý, cung cấp, sử dụng dịch vụ internet và thông tin điện tử trên Internet

Chi tiết >>