Bài viết về chủ đề "dịch vụ đăng ký sở hữu trí tuệ "

DỊCH VỤ ĐĂNG KÝ SỞ HỮU TRÍ TUỆ - Luật Minh Gia cập nhật các chủ đề về dịch vụ đăng ký sở hữu trí tuệ

 • Dịch vụ đăng ký bản quyền phần mềm máy tính

  Dịch vụ đăng ký bản quyền phần mềm máy tính.

  • 08/05/2020
  • Luật sư Nguyễn Mạnh Tuấn

  Dịch vụ luật sư tư vấn đăng ký bản quyền phần mềm máy tính như sau: Cá nhân, tổ chức muốn được hưởng quyền đối với tác phẩm phần mềm, chương trình máy tính phải tiến hành nộp đơn xin cấp văn bằng bảo hộ tại Cục bản quyền tác giả. Công ty Luật Minh Gia cung cấp dịch vụ tư vấn bảo hộ bản quyền tác phẩm phần mềm, chương trình máy tính cụ thể:

  Chi tiết
 Gửi yêu cầu tư vấn ×