Bài viết về chủ đề "dịch vụ cho thuê xe"

DỊCH VỤ CHO THUÊ XE - Luật Minh Gia cập nhật các chủ đề về dịch vụ cho thuê xe
Mẫu hợp đồng thuê xe

Mẫu hợp đồng thuê xe

Nội dung trong hợp đồng thuê xe bao gồm thông tin bên thuê và bên cho thuê xe, thông tin kỹ thuật xe thuê, thời hạn, giá thuê hình thức thanh toán và các nội dung khác, cụ thể như đính kèm trên đây:

Chi tiết >>