Bài viết về chủ đề "dịch vụ bảo vệ"

DỊCH VỤ BẢO VỆ - Luật Minh Gia cập nhật các chủ đề về dịch vụ bảo vệ
Mẫu Giấy xác nhận ký quỹ kinh doanh dịch vụ bảo vệ

Mẫu Giấy xác nhận ký quỹ kinh doanh dịch vụ bảo vệ

Nội dung bản xác nhận ký quỹ tại ngân hàng nhằm mục đích kinh doanh dịch vụ bảo vệ bao gồm thông tin về ngân hàng, người xác nhận ký quỹ, số tiền ký quỹ và các nội dung khác liên quan, cụ thể như đính kèm trên đây:

Chi tiết >>

Điều kiện đăng ký kinh doanh dịch vụ bảo vệ

Điều kiện đăng ký kinh doanh dịch vụ bảo vệ

Theo Nghị định của Chính phủ số 52/2008/NĐ-CP ngày 22/4/2008 về quản lý kinh doanh dịch vụ bảo vệ thì điều kiện thành lập, đăng ký kinh doanh dịch vụ bảo vệ được quy định như sau:

Chi tiết >>