Nhiễm virus Corona, quyền lợi người lao động giải quyết như thế nào?
|

Nhiễm virus Corona, quyền lợi người lao động giải quyết như thế nào?

Hiện nay, đại dịch Covid-19 đang gây những hậu quả chưa từng có tiền lệ ở quy mô thế giới, trong đó có nước ta. Người lao động được xem là đối tượng bị ảnh hưởng nặng nề về quyền và lợi ích hợp pháp. Vậy, với tình trạng hiện nay thì quyền lợi người lao động giải quyết như thế nào?

Chi tiết
Hotline: 1900 6169