Bài viết về chủ đề "địa giới hành chính"

ĐỊA GIỚI HÀNH CHÍNH - Luật Minh Gia cập nhật các chủ đề về địa giới hành chính
Thủ tục công bố lại cảng thuỷ nội địa

Thủ tục công bố lại cảng thuỷ nội địa

Công bố lại cảng thuỷ nội địa không tiếp nhận phương tiện thuỷ nước ngoài thuộc đường thuỷ nội địa địa phương, đường thuỷ nội địa chuyên dùng nối với đường thuỷ nội địa địa phương và vùng nước cảng biển thuộc phạm vi địa giới hành chính của địa phương.

Chi tiết >>

Địa giới hành chính theo quy định tại Luật Đất đai

Địa giới hành chính theo quy định tại Luật Đất đai

Địa giới hành chính được quy định và hướng dẫn chi tiết tại Luật Đất đai số 45/2013/QH13 ngày 29/11/2013 thay thế Luật đất đai số 13/2003/QH11, nội dung cụ thể như sau:

Chi tiết >>