Bài viết về chủ đề "di sản vợ hưởng"

DI SẢN VỢ HƯỞNG - Luật Minh Gia cập nhật các chủ đề về di sản vợ hưởng
Di sản vợ được hưởng khi chồng chết không để lại di chúc

Di sản vợ được hưởng khi chồng chết không để lại di chúc

Khi ly dị với vợ trước, Tòa án phân chia vợ trước của bố tôi nuôi con. Sau khi lấy mẹ tôi thì bố mẹ tôi có mua được 1 mảnh đất và sinh ra tôi. Hiện tại thì bố tôi đã mất mà không có di chúc. Vậy tôi xin hỏi luật sư: quyền của mẹ tôi đối với tài sản chung của 2 vợ chồng là như thế nào?

Chi tiết >>