Đòi đất đã cho con để dùng vào việc thờ cúng có được không?
|

Đòi đất đã cho con để dùng vào việc thờ cúng có được không?

Câu hỏi đề nghị tư vấn: kính gửi văn phòng luật sư Minh Gia Bố tôi năm nay 85 tuổi,từ trước đến nay bố tôi ở trên mảnh đất 300m2 do tổ tiên để lại, đến năm 1997 bố tôi nhượng lại cho em út (em út ở cùng bố tôi),em út đã làm bìa đổ mang tên em ấy đẻ tiện việc thế chấp vay vốn ngân hàng vào mục đích kinh doanh và nay đã xây nhà riêng trên mảnh đất đó.

Chi tiết
Tư vấn miễn phí