Tư vấn về chia thừa kế
|

Tư vấn về chia thừa kế

Nhờ tư vấn về phân chia thừa kế người anh đi làm ăn xa về yêu cầu chia tài sản bố mẹ để lại như sau: Ông tôi có 3 anh chị em. Trước khi cụ mất có chia cho Ông tôi một mảnh đất ( không có giấy tờ gì cả, chỉ nói miệng), Ông tôi đã làm nhà và ở đó từ năm 197x đến nay. Mảnh đất này Ông tôi đã làm sổ đỏ đứng tên ông từ năm 1995.

Chi tiết
Tư vấn miễn phí