Bài viết về chủ đề "Di sản bao gồm những gì"

DI SẢN BAO GỒM NHỮNG GÌ - Luật Minh Gia cập nhật các chủ đề về Di sản bao gồm những gì
Tư vấn về yêu cầu chia di sản thừa kế là Đất đai đã do người khác đứng tên trên GCNQSDĐ

Tư vấn về yêu cầu chia di sản thừa kế là Đất đai đã do người khác đứng tên trên GCNQSDĐ

Trường hợp tư vấn về việc một số người thừa kế nằm trong hàng thừa kế thứ nhất yêu cầu chia di sản đối với tài sản của một trong những người thừa kế khác đã được đứng tên trên GCNQSDĐ (mà GCNQSDĐ đó được cấp do nguồn gốc đất sử dụng ổn định lâu dài và không có tranh chấp).

Chi tiết >>