Quy định về đất thờ cúng
|

Quy định về đất thờ cúng

Chào luật sư, cho tôi hỏi về vấn đề di sản thừa kế dùng vào việc thờ cúng như sau: Ba mẹ tôi đã mất năm 2002, trước khi mất có viết di chúc để lại (1997), nội dung di chúc như sau:

Chi tiết
Tư vấn miễn phí