Bài viết về chủ đề "Di sản thờ cúng"

DI SẢN THỜ CÚNG - Luật Minh Gia cập nhật các chủ đề về Di sản thờ cúng
Đứng tên trên GCNQSDĐ đối với đất, nhà ở là di sản thờ cúng không?

Đứng tên trên GCNQSDĐ đối với đất, nhà ở là di sản thờ cúng không?

Ba mẹ tôi đã mất năm 2002, trước khi mất có viết di chúc để lại (1997), nội dung di chúc như sau:

Chi tiết >>