Nhập lối đi chung vào sổ đỏ như thế nào?
|

Nhập lối đi chung vào sổ đỏ như thế nào?

Xin Chào Luật sư, nhờ văn phòng tư vấn trường hợp sáp nhập lối đi chung vào diện tích nhà ở đang ử dụng như sau: Hiện nhà gia đình tôi ở trên khuôn viên đất bên hông phải có hàng rào và 1 hẻm cụt nhỏ liền kề song song từ mặt tiền nhà đến cuối nhà có 1 cửa hông và 1 cửa hậu , hẻm lối đi chung rộng trên dưới 1m hình chữ L dài 24m, nhà tôi ở giữa được vây xung quanh bởi 5 nhà mà gia đình tôi đã nhượng bán qua nhiều thời kỳ trên đất sở hữu hợp pháp của gia đình tôi trước đây.

Chi tiết
Tư vấn miễn phí