Bài viết về chủ đề "di dời công trình"

DI DỜI CÔNG TRÌNH - Luật Minh Gia cập nhật các chủ đề về di dời công trình
Mẫu Đề nghị cấp phép di dời công trình

Mẫu Đề nghị cấp phép di dời công trình

Mẫu Đề nghị cấp phép di dời công trình ban hành kèm theo Thông tư số 10/2012/TT-BXD ngày 20 tháng 12 năm 2012 của Bộ Xây dựng, nội dung cụ thể như đính kèm trên đây:

Chi tiết >>