Bài viết về chủ đề "di chuyển đăng ký xe"

DI CHUYỂN ĐĂNG KÝ XE - Luật Minh Gia cập nhật các chủ đề về di chuyển đăng ký xe
Thủ tục di chuyển đăng ký xe máy chuyên dùng

Thủ tục di chuyển đăng ký xe máy chuyên dùng

Sở Giao thông vận tải tiếp nhận hồ sơ và làm thủ tục di chuyển đăng ký xe máy chuyên dùng cho chủ sở hữu. Trường hợp không cấp phiếu di chuyển phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do.

Chi tiết >>