Bài viết về chủ đề "di chúc văn bản"

DI CHÚC VĂN BẢN - Luật Minh Gia cập nhật các chủ đề về di chúc văn bản
Tư vấn lập di chúc hợp pháp

Tư vấn lập di chúc hợp pháp

Tôi có việc liên quan về đất đai do Mẹ chồng để lại như sau nhưng gặp trở ngại: Bìa đất mang tên mẹ chồng tôi.nay muốn chia cho các con nhưng anh đầu không chấp nhận ký vào bản di chúc để làm các thủ tục pháp lý

Chi tiết >>

Quy định pháp luật về Hình thức di chúc

Quy định pháp luật về Hình thức di chúc

Hình thức di chúc là sự thể hiện ý chí của người để lại tài sản ra bên ngoài thế giới khách quan, là sự chứa đựng nội dung của di chúc theo một trình tự kết cấu nhất định. Pháp luật quy định cụ thể các hình thức di chúc như sau.

Chi tiết >>