Bài viết về chủ đề "di chúc văn bản "

DI CHÚC VĂN BẢN - Luật Minh Gia cập nhật các chủ đề về di chúc văn bản

 • Tư vấn lập di chúc hợp pháp

  Tư vấn lập di chúc hợp pháp.

  • 21/09/2018
  • Đỗ Phương Anh

  Tôi có việc liên quan về đất đai do Mẹ chồng để lại như sau nhưng gặp trở ngại: Bìa đất mang tên mẹ chồng tôi.nay muốn chia cho các con nhưng anh đầu không chấp nhận ký vào bản di chúc để làm các thủ tục pháp lý

  Chi tiết
 • Quy định pháp luật về Hình thức di chúc

  Quy định pháp luật về Hình thức di chúc.

  • 10/08/2020
  • Luật sư Nguyễn Mạnh Tuấn

  Di chúc là sự thể hiện ý chí của cá nhân nhằm chuyển tài sản của mình cho người khác sau khi chết. Vậy pháp luật hiện nay quy định về hình thức của di chúc như thế nào?

  Chi tiết