Phân chia di sản thừa kế khi di chúc thất lạc
|

Phân chia di sản thừa kế khi di chúc thất lạc

Di sản của người mất được phân chia như thế nào khi di chúc bị hư hại, thất lạc? Đây là câu hỏi phổ biến của những người thừa kế khi di chúc của người để lại di sản bị mất, bị thất lạc, hư hại và không thể xác định được ý chí của người để lại di sản. Nếu mà một trong những người thừa kế, bạn cần nắm được các quy định của pháp luật để bảo đảm được quyền lợi của mình và người thân, tránh trường hợp tranh chấp không cần thiết.

Chi tiết
Tư vấn miễn phí