Hai người con gái muốn hưởng di sản thừa kế của mẹ giải quyết như thế nào?
|

Hai người con gái muốn hưởng di sản thừa kế của mẹ giải quyết như thế nào?

Luật sư tư vấn về việc ai là người di sản thừa kế? Bản di chúc lập ngày 30/10/1996 của bà có hợp pháp hay không? Nếu bản di chúc là hợp pháp hoặc không hợp pháp thì vấn đề hưởng di sản thừa kế như thế nào? Ai sẽ là người được hưởng di sản thừa kế theo di chúc hay hưởng di sản thừa kế theo pháp luật?

Chi tiết
Tư vấn miễn phí