Xác định di chúc là giả mạo?
|

Xác định di chúc là giả mạo?

Trong tuần vừa qua, ngày 20/8/2015 chính quyền địa phương có báo với gia đình chúng tôi là người dâu út đã gửi di chúc mà em dâu tôi nói là của mẹ đã di chúc lại cho em dâu tôi về căn nhà mà mẹ tôi đang đứng tên. Chúng tôi cũng cảm thấy bức xúc và nghi ngờ vì trong một thời gian từ lúc mẹ tôi mất đến thời điểm gia đình họp bàn bạc về việc thỏa thuận trên mảnh đất của mẹ tôi đứng tên thì hoàn toàn em dâu tôi không đề cập gì đến chuyện di chúc.

Chi tiết
Tư vấn miễn phí