Bài viết về chủ đề "di chúc có công chứng"

DI CHÚC CÓ CÔNG CHỨNG - Luật Minh Gia cập nhật các chủ đề về di chúc có công chứng
Điều kiện lập di chúc tặng cho đất khi GCNQSDĐ bị người khác giữ

Điều kiện lập di chúc tặng cho đất khi GCNQSDĐ bị người khác giữ

Cháu xin chào Luật sư! Bác cho cháu hỏi GCNQSDĐ bị vợ hai giữ. Chồng muốn lập di chúc tặng, cho đất đối với con trai của người vợ thứ nhất có được không? Cụ thể: Sổ đỏ của nhà cháu là do bố cháu đứng tên là A nhưng năm 2003 mẹ cháu là B qua đời, đến năm 2008 bố cháu lấy vợ khác tên là C, có 1 đứa con gái chung . Nay bố cháu bị bệnh ung thư giai đoạn cuối. muốn viết di chúc để lại toàn bộ tài sản đất đai cho e trai cháu là D.

Chi tiết >>