Bài viết về chủ đề "di chúc có công chứng"

DI CHÚC CÓ CÔNG CHỨNG - Luật Minh Gia cập nhật các chủ đề về di chúc có công chứng
Điều kiện lập di chúc tặng cho đất khi GCNQSDĐ bị người khác giữ

Điều kiện lập di chúc tặng cho đất khi GCNQSDĐ bị người khác giữ

GCNQSDĐ bị vợ hai giữ. Chồng muốn lập di chúc tặng, cho đất đối với con trai của người vợ thứ nhất có được không?

Chi tiết >>

Ho tro truc tuyen voi luatminhgia1