Bài viết về chủ đề "đền bù về đất"

ĐỀN BÙ VỀ ĐẤT - Luật Minh Gia cập nhật các chủ đề về đền bù về đất
Thủ tục thu hồi đất để phát triển kinh tế - xã hội

Thủ tục thu hồi đất để phát triển kinh tế - xã hội

Thưa Luật sư, địa phương e đang thực hiện dự án mở rộng Quốc lộ có ảnh hưởng một số hộ dân xây dựng trên đất hành lang giao thông đường bộ (có xác nhận chính quyền địa phương nên chỉ được bồi thường hỗ trợ nhà cửa, tài sản trên đất). Trong trường hợp này có cần phải ra quyết định thu hồi đất không ạ ? thủ tục thu hồi đất thế nào ạ? Nếu thực hiện cưỡng chế thì phải ra QĐ cưỡng chế thu hồi đất hay QĐ cưỡng chế tháo dỡ tài sản ạ ?. E chân thành cảm ơn !!

Chi tiết >>