Bài viết về chủ đề "đền bù chi phí đào tạo"

ĐỀN BÙ CHI PHÍ ĐÀO TẠO - Luật Minh Gia cập nhật các chủ đề về đền bù chi phí đào tạo
Viên chức nghỉ việc trong thời gian được cử đi đào tạo thì phải đền bù chi phí như thế nào?

Viên chức nghỉ việc trong thời gian được cử đi đào tạo thì phải đền bù chi phí như thế nào?

Luật sư tư vấn về vấn đề chi phí đền bù khi viên chức nghỉ việc trong thời gian được cử đi đào tạo. Viên chức đơn phương chấm dứt hợp đồng làm việc trong trường hợp này phải đền bù mức chi phí như thế nào?

Chi tiết >>

Tư vấn bồi thường chi phí đào tạo của viên chức.

Tư vấn bồi thường chi phí đào tạo của viên chức.

Luật sư tư vấn về trường hợp viên chức được cử đi đào tạo, thời hạn áp dụng các quy định, quy chế đào tạo?. Việc tính toán bồi thường chi phí đào tạo như thế nào? Mức bồi thường khi chưa hoàn thành chương trình học?

Chi tiết >>

Trường hợp học cử tuyển theo nhu cầu của địa phương

Trường hợp học cử tuyển theo nhu cầu của địa phương

Trường hợp địa phương cử đi học có ký hợp đồng không? Có được giữ bằng người lao động không? Không làm việc cho địa phương có phải bồi thường không? Luật Minh Gia tư vấn như sau:

Chi tiết >>

Viên chức khi đơn phương xin nghỉ việc có phải đền bù chi phí đào tạo không?

Viên chức khi đơn phương xin nghỉ việc có phải đền bù chi phí đào tạo không?

Luật sư tư vấn về trường hợp viên chức đơn phương chấm dứt hợp đồng làm việc và nghĩa vụ đền bù chi phí đào tạo khi được cử đi đào tạo. Nội dung tư vấn như sau:

Chi tiết >>

Đền bù chi phí đào tạo trong trường hợp đơn phương chấm dứt hợp đồng

Đền bù chi phí đào tạo trong trường hợp đơn phương chấm dứt hợp đồng

Luật sư tư vấn về hiệu lực của bản cam kết làm việc sau khi được cử đi đào tạo và nếu người được cử đi hoc chấm dứt hợp đồng lao động có phải đền bù chi phí đào tạo hay không? Mức đền bù là bao nhiêu? Nếu chuyển sang đơn vị mới làm theo chế độ hợp đồng lao động thì có được giữ hệ số lương như cũ hay không?

Chi tiết >>

Trách nhiệm bồi thường chi phí đào tạo, bồi dưỡng của viên chức?

Trách nhiệm bồi thường chi phí đào tạo, bồi dưỡng của viên chức?

Câu hỏi tư vấn: Tôi có kí kết với Sở Y Tế tỉnh A tham gia chương trình đào tạo bác sĩ. Cụ thể tôi sẽ được hỗ trợ học phí 6 năm theo học tại trường Đại học B, sau khi học xong sẽ về nhận công tác theo phân công của tỉnh với thời gian tối thiểu 5 năm. Nếu tôi không chấp thuận sẽ phải đền bù gấp 03 lần chi phí đã nhận.

Chi tiết >>

Tư vấn đền bù chi phí đào tạo, bồi dưỡng đối với Công chức

Tư vấn đền bù chi phí đào tạo, bồi dưỡng đối với Công chức

Nội dung đề nghị tư vấn: Tôi được cơ quan cử đi học sau đại học 2 năm.Trong quá trình đi học tôi có tham gia tự túc một khóa học khác.Vì vậy tôi không hoàn thành được chương trình được cử đi đào tạo của cơ quan. Vậy tôi sẽ phải đền bù chi phí cho khóa đào tạo được cơ quan cử đi như thế nào? Và tôi có phải đền bù tiền lương và phụ cấp được chi trả trong quá trình đi học không?

Chi tiết >>