Bài viết về chủ đề "đền bù chi phí"

ĐỀN BÙ CHI PHÍ - Luật Minh Gia cập nhật các chủ đề về đền bù chi phí
Bồi thường chi phí đào tạo và đơn phương chấm dứt hợp đồng của viên chức

Bồi thường chi phí đào tạo và đơn phương chấm dứt hợp đồng của viên chức

Em là Một Bác sĩ Hiện đang công tác Tại bệnh của một đơn vị hành chính sự nghiệp. Năm 2012 tôi thấy tỉnh này có Quyết định của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc có thu hút nhân tài về công tác tại các đơn vị sự nghiệp có bằng tốt nghiệp là bác sĩ sẽ được hưởng 50 lần mức lương tối thiểu chung. Gia đình tôi cũng khó khăn, nên tôi đến đơn vị mới này để thi tuyển dụng dụng viên chức, ngày 14/03/2013 tôi có quyết định tuyển dụng của Sở Y tế nhưng tôi chờ đợi mãi không có chế độ đó được chi trả,cho đến th

Chi tiết >>