Bài viết về chủ đề "đề nghị tăng lương "

ĐỀ NGHỊ TĂNG LƯƠNG - Luật Minh Gia cập nhật các chủ đề về đề nghị tăng lương

 • Mẫu bảng thanh toán tiền lương

  Mẫu bảng thanh toán tiền lương.

  • 19/06/2019
  • Luật sư Nguyễn Mạnh Tuấn

  Nội dung bảng thanh toán tiền lương bao gồm thông tin về đơn vị thanh toán, danh sách nhân viên, hệ số lương và các thông tin khác liên quan, cụ thể như đính kèm trên đây:

  Chi tiết
 • Mẫu đơn xin nghỉ việc

  Mẫu đơn xin nghỉ việc.

  • 31/07/2020
  • Luật sư Nguyễn Mạnh Tuấn

  Việc chấm dứt hợp đồng lao động luôn là vấn đề được nhiều người quan tâm, đặc biệt là với người lao động khi nghỉ việc làm sao để có thể giữ lại hình ảnh tốt đẹp trong mắt đồng nghiệp và quản lý cũ. Mà để làm được điều đó thì trước hết đơn xin nghỉ việc phải được soạn thảo phù hợp quy định pháp luật. Vậy đơn xin thôi việc cần những nội dung cơ bản nào?

  Chi tiết
 Gửi yêu cầu tư vấn