Bài viết về chủ đề "đề nghị miễn thuế"

ĐỀ NGHỊ MIỄN THUẾ - Luật Minh Gia cập nhật các chủ đề về đề nghị miễn thuế
Mẫu Văn bản đề nghị miễn/giảm thuế

Mẫu Văn bản đề nghị miễn/giảm thuế

Mẫu Văn bản đề nghị miễn/giảm thuế ban hành kèm theo Thông tư số 28/2011/TT-BTC ngày 28/02/2011 của Bộ Tài chính như sau:

Chi tiết >>

Thủ tục miễn thuế giảm thuế thực hiện theo quy định thế nào?

Thủ tục miễn thuế giảm thuế thực hiện theo quy định thế nào?

Đối với trường hợp miễn thuế, giảm thuế được quy định cụ thể tại Luật Quản lý thuế số 78/2006/QH11 về hồ sơ, quy định về nộp và tiếp nhận hồ sơ…, cụ thể như sau:

Chi tiết >>