Bài viết về chủ đề "đề nghị khởi tố"

ĐỀ NGHỊ KHỞI TỐ - Luật Minh Gia cập nhật các chủ đề về đề nghị khởi tố
Không khởi tố vụ án hình sự theo quy định pháp luật

Không khởi tố vụ án hình sự theo quy định pháp luật

Không khởi tố vụ án hình sự được quy định và hướng dẫn cụ thể tại Luật Tố tụng hình sự số 19/2003/QH11, quy định trình tự, thủ tục tiến hành các hoạt động khởi tố, điều tra, truy tố, xét xử và thi hành án hình sự. Nội dung cụ thể như sau:

Chi tiết >>

Tỷ lệ thương tật đủ điều kiện khởi tố về tội cố ý gây thương tích

Tỷ lệ thương tật đủ điều kiện khởi tố về tội cố ý gây thương tích

Luật sư tư vấn về tỷ lệ gây thương tật để có thể yêu cầu khởi tố tội cố ý gây thương tích. Thủ tục để yêu cầu khởi tố như thế nào? Văn bản pháp luật về hình sự quy định cụ thể như sau:

Chi tiết >>

Mẫu đơn đề nghị khởi tố vụ án hình sự

Mẫu đơn đề nghị khởi tố vụ án hình sự

Nội dung mẫu đơn yêu cầu khởi tố vụ án hình sự gồm thông tin về người yêu cầu, người bị đề nghị khởi tố, nội dung vi phạm và các vấn đề khác liên quan. Cụ thể như đính kèm trên đây:

Chi tiết >>