Bài viết về chủ đề "đề nghị kháng nghị "

ĐỀ NGHỊ KHÁNG NGHỊ - Luật Minh Gia cập nhật các chủ đề về đề nghị kháng nghị

 • Tư vấn thủ tục kháng nghị giám đốc thẩm

  Tư vấn thủ tục kháng nghị giám đốc thẩm.

  • 17/09/2020
  • Luật sư Nguyễn Mạnh Tuấn

  Kháng nghị giám đốc thẩm là thủ tục tố tụng phát sinh trong quá trình xét xử một vụ án dân sự. Trong đó thủ tục kháng nghị giám đốc thẩm phát sinh sau khi Tòa án đã xét xử cấp sơ thẩm, cấp phúc thẩm nhưng vẫn chưa giải quyết được vấn đề và theo đề nghị của cơ quan có thẩm quyền Tòa án xem xét giải quyết theo thủ tục giám đốc thẩm.

  Chi tiết
 • Rút lại đơn kháng cáo nhưng bản án sơ thẩm sai thì có kháng nghị không?

  Rút lại đơn kháng cáo nhưng bản án sơ thẩm sai thì có kháng nghị không?.

  • 16/10/2020
  • Luật sư Nguyễn Mạnh Tuấn

  Hỏi: Bản án sơ thẩm bị kháng cáo. Người kháng cáo rút kháng cáo. Tòa án cấp phúc thẩm đình chỉ xét xử phúc thẩm. Nay phát hiện Bản án sơ thẩm sai thì Chánh án tòa án nhân dân tỉnh có quyền kháng nghị theo thủ tục giám đốc thẩm hoặc tái thẩm đối với Bản án sơ thẩm không?

  Chi tiết
 • Thông báo về việc Kháng cáo kháng nghị quy định thế nào?

  Thông báo về việc Kháng cáo kháng nghị quy định thế nào?.

  • 28/05/2019
  • Luật sư Nguyễn Mạnh Tuấn

  Quy định pháp luật về kháng cáo, kháng nghị, thủ tục tố tụng hình sự, thủ tục kháng cáo, quy định về đơn kháng cáo theo Mẫu số 01Đ: Dùng cho Toà án cấp sơ thẩm (Ban hành kèm theo Nghị quyết số 05/20 /NQ-HĐTP ngày 08 tháng 12 năm 2005 của Hội đồng Thẩm phán Toà án nhân dân tối cao.

  Chi tiết

TƯ VẤN PHÁP LUẬT TRỰC TUYẾN

Hỗ trợ miễn phí

 1900 6169