Bài viết về chủ đề "đề nghị chuyển công tác"

ĐỀ NGHỊ CHUYỂN CÔNG TÁC - Luật Minh Gia cập nhật các chủ đề về đề nghị chuyển công tác
Mẫu đơn đề nghị chuyển công tác

Mẫu đơn đề nghị chuyển công tác

Nội dung Đơn đề nghị chuyển công tác bao gồm thông tin về đơn vị công tác, người đề nghị chuyển công tác, nội dung đề nghị và các vấn đề khác liên quan, cụ thể như sau:

Chi tiết >>

Mẫu đơn xin nghỉ việc

Mẫu đơn xin nghỉ việc

Mẫu đơn xin nghỉ việc/thôi việc bao gồm các Nội dung về người viết đơn, đơn vị công tác, lý do xin nghỉ việc và các nội dung khác liên quan, cụ thể như sau:

Chi tiết >>