Bài viết về chủ đề "đề án giải thể"

ĐỀ ÁN GIẢI THỂ - Luật Minh Gia cập nhật các chủ đề về đề án giải thể
Quyền lợi của cán bộ, công chức sau khi đơn vị giải thể

Quyền lợi của cán bộ, công chức sau khi đơn vị giải thể

Chào luật sư. Tôi là công chức Đảng đoàn thể nhưng được phân công làm việc tại đơn vị sự nghiệp trực thuộc có thu, Hiện tại theo đề án tinh giản biên chế, đơn vị tôi đang công tác thực hiện việc giải thể để sát nhập theo đề án. Đơn vị chủ quản ra quyết định giải thể từ tháng 5/2016, tuy nhiên đến nay vẫn chưa sắp xếp công việc cũng như chế độ cho chúng tôi (từ tháng 5/2016).

Chi tiết >>