Thủ tục xin cấp giấy phép dạy thêm
|

Thủ tục xin cấp giấy phép dạy thêm

Học tập vừa là quyền vừa là nhu cầu của xã hội, do đó các vấn đề về giáo dục luôn được xã hội quan tâm vì chỉ khi một nền giáo dục vững chắc thì mới là nền tảng cho sự phát triển của xã hội. Hiện nay, để phù hợp với nhu cầu chung thì sự điều chỉnh về hệ thống pháp luật giáo dục ngày càng được hoàn thiện. Luật sư sẽ tư vấn rõ hơn về vấn đề này.

Chi tiết
Tư vấn miễn phí