Bài viết về chủ đề "đầu tư vốn "

ĐẦU TƯ VỐN - Luật Minh Gia cập nhật các chủ đề về đầu tư vốn

 • Chuyển nhượng vốn trong công ty TNHH có phải đóng thuế?

  Chuyển nhượng vốn trong công ty TNHH có phải đóng thuế?.

  • 05/06/2020
  • Luật sư Lê Văn Chức

  Thủ tục chuyển nhượng phần vốn góp trong công ty TNHH hiện nay được quy định như thế nào? Thu nhập phát sinh do chuyển nhượng vốn góp có phải kê khai và đóng thuế thu nhập cá nhân hay không?

  Chi tiết
 • Quyền và nghĩa vụ của doanh nghiệp

  Quyền và nghĩa vụ của doanh nghiệp.

  • 31/05/2019
  • Luật sư Nguyễn Mạnh Tuấn

  Theo quy định tại điều 8 và điều 9 Luật doanh nghiệp thì Quyền và nghĩa vụ của doanh nghiệp được quy định cụ thể như sau: Quyền - nghĩa vụ của doanh nghiệp bao gồm Tự chủ kinh doanh; chủ động lựa chọn ngành, nghề, địa bàn, hình thức kinh doanh, đầu tư; chủ động mở rộng kinh doanh...

  Chi tiết