Bài viết về chủ đề "đầu tư ra nước ngoài"

ĐẦU TƯ RA NƯỚC NGOÀI - Luật Minh Gia cập nhật các chủ đề về đầu tư ra nước ngoài
Mẫu Đề nghị đăng ký điều chỉnh giấy chứng nhận đầu tư ra nước ngoài

Mẫu Đề nghị đăng ký điều chỉnh giấy chứng nhận đầu tư ra nước ngoài

Mẫu Đề nghị đăng ký điều chỉnh giấy chứng nhận đầu tư (Áp dụng đối với dự án điều chỉnh theo quy trình đăng ký) Ban hành kèm theo Quyết định số 1175/2007/QĐ-BKH ngày 10 tháng 10 năm 2007 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư, nội dung như sau:

Chi tiết >>

Thông báo về việc thành lập chi nhánh/văn phòng đại diện ở nước ngoài

Thông báo về việc thành lập chi nhánh/văn phòng đại diện ở nước ngoài

Thông báo về việc thành lập chi nhánh/văn phòng đại diện ở nước ngoài theo Thông tư số 01/2013/TT-BKHĐT ngày 21 tháng 01 năm 2013 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn về đăng ký doanh nghiệp, nội dung như sau:

Chi tiết >>

Thủ tục Chấp thuận cấp phép dự án đầu tư ra nước ngoài

Thủ tục Chấp thuận cấp phép dự án đầu tư ra nước ngoài

Thủ tục Chấp thuận cấp phép dự án đầu tư ra nước ngoài - Nội dung bao gồm các vấn đề về trình tự, đầu mục hồ sơ thực hiện việc cấp phép và các thông tin khác liên quan, cụ thể như sau:

Chi tiết >>

Quy định về đầu tư ra nước ngoài

Quy định về đầu tư ra nước ngoài

Đầu tư ra nước ngoài là việc nhà đầu tư đưa vốn bằng tiền và các tài sản hợp pháp khác từ Việt Nam ra nước ngoài để tiến hành hoạt động đầu tư

Chi tiết >>

Thủ tục lập chi nhánh của thương nhân nước ngoài

Thủ tục lập chi nhánh của thương nhân nước ngoài

Hỏi: Công ty chúng tôi có trụ sở tại Pháp kinh doanh về mỹ phẩm cao cấp. Hiện nay chúng tôi muốn thành lập chi nhánh tại Việt Nam để phát triển hoạt động kinh doanh tại Đông Nam Á. Xin cho biết điều kiện và thủ tục để lập chi nhánh tại Việt Nam như thế nào? (Gerard Dubot, Pháp).

Chi tiết >>